BDIH jest skrótem od Bundesverband Deutscher Industrie und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel (Narodowa Jednostka Niemieckiego Przemysłu i Przedsiębiorców Leków i Środków do Pielęgnacji Ciała). Organizacja założona została w 1951 roku jako zjednoczenie producentów z siedzibą w Manheim.

BDIH jest zrzeszeniem niemieckich producentów farmaceutyków, środków ochrony zdrowia, suplementów diety oraz środków higieny osobistej. Zostało ono powołane do życia w wyniku rosnącej potrzeby opracowania kryteriów prawdziwie naturalnych produktów dostępnych na rynku. Jedynie produkty do pielęgnacji skóry spełniające wymogi określone standardem BDIH mogą być określane mianem kosmetyków naturalnych posiadających certyfikat jakości BDIH.

Produkty oznaczone znakiem BDIH „Kontrollierte Natur-Kosmetik” (kontrolowane kosmetyki naturalne) spełniają szereg wymagających standardów. W ramach certyfikacji analizowany jest skład produktu, przebieg procesu produkcyjnego jak również wpływ produktu na środowisko. Do produkcji certyfikowanych kosmetyków używane są naturalne surowce, takie jak: oleje roślinne, tłuszcze, wosk, ekstrakty ziołowe i wody kwiatowe, olejki eteryczne i substancje zapachowe z kontrolowanych upraw ekologicznych lub dzikich zbiorów.

Standardy jakości określane przez BDIH obejmują zarówno wstępną obróbkę surowców, proces produkcyjny, jak proces pakowania produktów oraz ochronę naturalnego środowiska i zagadnienia społeczne.

Każde przedsiębiorstwo posiadające certyfikat jakości BDIH jest poddawane potrójnej kontroli dokonywanej przez Niezależny Instytut Kontroli Jakości w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym standardem.


Kryteria obowiązujące dla kosmetyków naturalnych
• Surowce do produkcji kosmetyków są w przeważającej części pochodzenia roślinnego lub mineralnego.
• Rośliny powinny pochodzić z upraw organicznych, biodynamicznych lub z kontrolowanych zbiorów roślin dziko rosnących. Jednak w przypadku nieodpowiedniej jakości lub dostępności surowców istnieje możliwość korzystania ze źródeł alternatywnych.
• Surowce do produkcji muszą być pozyskiwane w warunkach przyjaznych środowisku naturalnemu a proces ich pozyskiwania musi spełniać określone wymogi społeczno-prawne (Fair trade).
• Większość syntetycznych składników jest niedopuszczona do użycia.
• Zabrania się testowania surowców oraz gotowych produktów na zwierzętach.
• Produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskiwane od kręgowców, jak kolagen, elastyna, ceramidy, sierść
lub olbrot (spermacet) nie są dopuszczone do użycia.
• Metody produkcyjne muszą być jawne i możliwe do weryfikacji.
• Surowce genetycznie modyfikowane nie są dopuszczone do użycia.
• Opakowania produktów muszą być przyjazne dla środowiska: w możliwie największym stopniu powinny nadawać się do powtórnego wykorzystania.
• Filozofia zarządzania firmą musi uwzględniać odpowiedzialność za kwestie społeczne.